vrijdag 4 maart 2011

Carnaval

Hier in het zuiden barst vandaag het carnaval weer los. Vanmiddag in de stad kon je er al een voorproefje van zien, schoolkinderen die verkleed naar school kwamen.
Waar komt het woord carnaval eigenlijk vandaan?
In het middeleeuws Latijn had je het woord carnelevale, samengesteld uit caro, carnis, vlees en levare, wegnemen, opheffen. Het wijst vooruit naar de vastentijd die van woensdag tot aan Pasen duurt, een periode waarin je geen vlees mocht eten.
Een andere verklaring zegt dat het carne-vale is: vale is Latijn voor vaarwel. Eerlijk gezegd lijkt de eerste verklaring me waarschijnlijker.
Zoiets als carnaval bestond al bij de Romeinen: die hadden de Saturnalia van 17 tot 21 december. Saturnus was de landbouwgod en in zijn tijd waren alle mensen gelijk. Tijdens de Saturnalia werden de rollen van meesters en slaven omgedraaid: meesters verkleedden zich als slaven en omgekeerd, en de meesters bedienden de slaven tijdens de maaltijd.
In de Wikipedia staat een langer artikel over dit Romeinse feest: http://nl.wikipedia.org/wiki/Saturnalia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten